Hjälp om McAfee

Övervaka programmens bandbredd

Du kan visa ett cirkeldiagram i Trafikövervakning för att se den ungefärliga procentandelen bandbredd som använts av de mest aktiva programmen på datorn under den senaste 24-timmarsperioden.. Cirkeldiagrammet ger en visuell framställning av mängden bandbredd som används av programmen i förhållande till varandra.

Åtgärd
1 Klicka påTrafikövervakning.
2 Öppna listrutan överst på sidan och välj Trafikanvändning.
Ett cirkeldiagram visar de program på datorn som har använt mest bandbredd under den senaste 24-timmarsperioden.

Mer information om specifika program hittar du i Övervaka programaktivitet.