Oprogramowanie firmy McAfee — Pomoc —

Blokowanie witryny sieci Web

Dodając adres witryny sieci Web lub adres IP do listy filtrów i ustawiając poziom uprawnień Blokuj, można uniemożliwić dzieciom używanie tego adresu po przejściu do trybu online. Gdy dziecko spróbuje użyć zablokowanego adresu witryny sieci Web lub adresu IP, zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku możliwości uzyskania dostępu do witryny z powodu zablokowania jej przez program McAfee.

Jednak przed zablokowaniem adresu witryny sieci Web lub adresu IP należy przypisać dziecko do grupy wiekowej.

1 Otwórz ekran Chroń swoją rodzinę.
2 Kliknij strzałkę obok nazwy użytkownika, aby rozwinąć opcje, a następnie kliknij opcję Ustawienia opcjonalne.
3 Na stronie Ustawienia opcjonalne wpisz adres witryny sieci Web lub adres IP w polu Adres sieci Web.
4 Wybierz opcję Zablokuj, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
5 Aby zablokować inny adres witryny sieci Web lub adres IP, powtórz kroki 3 i 4.
6 Kliknij przycisk Gotowe.